fbpx

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chuyển khoản qua tài khoản của Người đại diện Công ty Chamdiscovery: Ông Lê Thiện Vũ. Các thỏa thuận đầy đủ và cần thiết sẽ được hoàn thành không muộn hơn 3 ngày làm việc trước ngày khách đến. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn phương thức thanh toán bằng hình thức chuyển khoản như sau:

Người đại diện Công ty Chamdiscovery: Ông Lê Thiện Vũ
Số tài khoản: 0651000621398
Tại Ngân hàng Ngoại Thương Hội An – Quảng Nam (VIETCOMBANK)