fbpx

CHÍNH SÁCH HUỶ VÀ HOÀN TIỀN

Trường hợp chuyến đi bị hủy bỏ do Công ty Chamdiscovery ( Chamdiscovery.com)

1. Nếu Công ty Chamdiscovery ( Chamdiscovery.com) không thực hiện được chuyến đi, Công ty Chamdiscovery ( Chamdiscovery.com) báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng đã đóng tiền trong vòng bảy ngày kể từ lúc thông báo việc hủy bỏ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Công ty Chamdiscovery ( Chamdiscovery.com) chịu mọi chi phí về dịch vụ mà công ty đã đặt trước cho đoàn như: đặc cọc dịch vụ khách sạn,nhà hàng xe cộ, tàu thuyền…

Trường hợp chuyến đi bị hủy do khách hàng :

3. Trước ngày khởi hành, nếu có thành viên trong đoàn của khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tham dự được chuyến đi, khách hàng phải báo ngay cho Công ty Chamdiscovery ( Chamdiscovery.com) và chịu chi phí hủy bỏ như sau:

Hủy trước 3 ngày: ĐƯỢC hoàn 100% tổng giá trị của chương trình du lịch

Từ 2 ngày trước ngày thực hiện tour: KHÔNG hoàn 100% tổng giá trị của chương trình du lịch

4. Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty Chamdiscovery ( Chamdiscovery.com) bằng văn bản e- mail hoặc điện thoại, hoặc những ứng dụng nhắn tin; Và phải được Công ty Chamdiscovery ( Chamdiscovery.com) xác nhận.

5. Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.